Wednesday, February 24, 2010

10 PRINSIP KEPIMPINAN ISLAM

Prinsip Kepemimpinan Menurut Al Qur’an

1. Hikmah, Mengajak manusia dengan penuh Hikmah (Qs An Nahl : 125)
2. Berbincang dengan cara yang baik, jika ada perbezaan hendaklah berbincang dengan cara yang baik (QS An Nahl : 125)
3. Qudwah, memimpin dengan memberi contoh dan teladan ( QS Al Ahzab : 21)
4. Pendidikan yang baik, orang akan ikhlas menerima perintah jika dia memahami apa faedah dan kebaikannya (QS An Nahl : 125)
5. Musyawarah, tugasan yang diberikan sebaiknya diadakan musyawarah dengan orang yang kita pimpin ( QS Ali Imran : 159)
6. Keadilan, menjadi pemimpin perlu bersikap adil, iaitu telus dan tidak memihak. QS An Nisaa : 58
7. Kebebasan berpikir dan membina kreativiti. Rasululllah saw sentiasa terbuka untuk menerima pendapat dan saranan para sahabatnya
8. Tautan hati, kelembutan dan saling mendoakan orang yang dipimpinnya. QS Ali Imran : 159
9. Empati terhadap masalah dan keadaan orang yang dipimpin ( QS Ali Imran : 159
10. Mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi orang lain.

No comments:

Post a Comment