Thursday, October 22, 2009MEMEPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN
( Sekolah Kebangsaan Seri Dusun )

1.PRAKATA

 SKSD dahulunya sebuah sekolah elit di negeri Kedah
 Tenaga profesianal ramai dilahirkan di sini
 Pelbagai sumber terdapat dan perlu pengoptimunan
 SRJKC mesti dilihat sebagai saingan yang hebat

2. RASIONAL

Merealisasikan warga SKSD yang beramanahdan beristiqamah serta mampu menjadirole model kepada orang lain.

3. OBJEKTIF

 Refleksi punca-punca kelemahan
 Refleksi keberkesanan pengurusan sekolah
 Refleksi keberkesanan pelaksanaan program
 Refleksi halangan dan kekangan
 Rekleksi strategi, kaedah dan cara implementasi


4. SASARAN

 Guru Besar
 Guru Penolong Kanan
 Guru-gurur
 Staf sokongan
 Pelajar
 Waris

5. VISI

Menjadi sekolah kluster terbilang.

6. MISI

 Mengakarumbikan budaya SKSD sepanjang masa dan situasi
 No. 1 dalam daerah / top five dalam akademik dan kokurikulum
 Sekolah Harapan Negara 3 K
 Merealisasikan Guru inovatif peringkat negeri dan kebangsaan
 Menjana guru pakar / cemerlang
 Menyediakan 30 % gurur berijazah
 3 orang setiap tahun untuk pergerakan gaji
 Sekolah bench mark / role model


7. REFLEKSI

7.1 Kelemahan Kita
 Pentadbir kekurangan ilmu dan pengalaman
 Team work kurang mantap
 SKT/SKU kurang penghayatan
 Perpaduan staf kurang bersifat professional
 Pembangunan staf kurang / proses kecairan
 Kurang sumber P & P
 Budaya kerja kurang cemerlang
 Kebolehupayaan mengekalkan momentum dan memempertingkatkan daya inovasi

7.2 Kekuatan Kita
 Pentadbir yang proaktif
 Staf yang muda dan mencukupi
 Kursus yang mencukupi
 MGB dan PKG yang saling bergantung
 Sumber yang pelbagai
 Komitmen PIBG
 Waris yang kurang bermasalah
 Persekitaran yang kondisuif
 Berhampiran pelbagai agensi kerajaan

8. LANGKAH-LANGKAH MEMPERKASA SKSD

 Pertingkatkan keupayaan SKSD
 Rancang dan maksimumkan kemudahan yang ada
 Utamakan hubungan manusia penuuh hikmah dan rahmah
 Semua kita jelas visi dan misi
 Utamakan Core Business
 Semua perancangan secraa bersama
 Sensitivity kepada arus perubahan perdana
 Perkasakan semua ruang pertanggungjawaban kita

9. HALANGAN / KEKANGAN

 Tidak semua orang berfikiran sama dan cara penerimaan sama
 Sifat mazmunah berkemungkinan satu ujian
 Keletihan dan kelesuan
 Stress dantiada imbangan
 Hubungan kurang selesa

10. PENUTUP

 “ Barang siapa mengerjakan kebaikan walau seberat zarah, nescaya ia akan mendapat balasannya. Barang siapa mengerjakan kejahatan walau seberat zarah pasti akan mendapat balasannya ”
( Maksud : Az zalzalah ayat 7 dan 8 )

 Tiada pusaka yang paling berharga yang kaan kita tinggalkan kecuali
 Anak yang soleh
 Ilmu yang bermanfaat
 Sedekah jariah

 Tiada kenangan manis yang mampu kita cipta melainkan kecemerlangan diri pada keluarga dan kerjaya.
“ Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama ”.

No comments:

Post a Comment