Monday, December 28, 2009

PENERAPAN 5S(BUDAYA JEPUN) DALAM ORGANISASI

PENERAPAN 5S(BUDAYA JEPUN) DALAM ORGANISASI


PENGENALAN

5s merupakan amalan pengurusan yang merangkumi 5 komponen pelaksanaan untuk mewujudkan
satu persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan produktif serta dapat membina budaya kerja yang
cemerlang bagi mencapai satu standard yang telah ditetapkan. 5S juga merupakan budaya yang perlu diamalkan
untuk mengekalkan prestasi kecemerlangan organisasi.

OBJEKTIF 5S

•Mewujudkan persekitaran yang selesa dan kondusif supaya kualiti perkhidmatan dapat ditingkatkan.
•Membina budaya kaizen(penambahbaikkan berterusan) dikalangan warga kerja.
•Meningkatkan kerjasama semua peringkat dan pemantapan "teamwork".

KOMPONEN 5S

SEIRI - SISIH
•Mengasingkan barang-barang yang tidak diperlukan dan membuangnya.

SEITON- SUSUN
•Susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya ianya mudah diambil untuk digunakan

SEISO - SAPU
•Bersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk di mana-mana

SEIKETSU - SERAGAM
•Memelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan tempat kerja yang tinggi pada setiap masa .

SHITSUKE - SENTIASA AMAL
•Mendisiplinkan diri mematuhi peraturan dan pembudayaan secara berterusan

POLISI 5S

"KE ARAH BUDAYA KERJA YANG EFISYEN DENGAN PERSEKITARAN YANG SELESA SUPAYA KECEMERLANGAN
PERKHIDMATAN DICAPAI DEMI KEPUASAN PELANGGAN"

RUMUSAN

5S jika diamalkan dan diterjemah dalam bentuk arahan dan tindakan akan membantu mendisiplinkan ahli organisasi di samping
kejayaan dapat dicapai seperti misi dan visi yang telah ditetapkan.

No comments:

Post a Comment