Saturday, April 3, 2010

TIPS-TIPS UNTUK DIHORMATI DITEMPAT KERJA

TIPS-TIPS UNTUK DIHORMATI DITEMPAT KERJA

1. Jika anda seorang ketua, cuba berbaik dengan semua pekerja termasuk golongan bawahan. Mereka boleh menjadi sahabat dan sekaligus penyokong yang boleh meningkatkan karier anda.

2. Setia kepada ketua dan sentiasa mmpertahankannya tidak kira sama ada di dalam mahupun di luar pejabat.

3. Elakkan mengata seseorang melainkan dia
telah melakukan jenayah berat seperti mengedar dadah, jenayah, mencuri dan sebagainya.

4. Jangan mengkritik seseorang di depan atau di belakangnya melainkan jika anda diarahkan menjadi penyelianya. Siapa tahu dia mungkin jadi ketua anda suatu hari nanti.

5. Menerima kedatangan pekerja baru dengan baik. Tunjukkan keadaan pejabat dan jadikan dia sebahagian daripada kumpulan anda. Biarkanlah dia merasai sebahagian daripada politik di pejabat terutama undang-undang yang biasa digunakan. Tentu anda juga minta diperlakukan sedemikian jika menjadi orang baru.

6. Selalu menepati janji. Kekalkan reputasi ini kerana anda boleh menjadi orang yang dipercayai.

7. Pastikan anda membelanja rakan yang pernah belanja untuk makan bersama. Elakkan daripada dikenali sebagai orang yang tidak tahu membalas budi.

8. Elakkan daripada menentang orang yang tidak anda sukai secara terbuka ketika dia sedang mengemukakan pendapatnya di pejabat. Cara demikian tidak akan membantu meningkatkan karier anda. Suarakan rasa tidak puas hati itu secara individu dengannya

Sumber: http://www.harnisofia.myportal.my

No comments:

Post a Comment