Wednesday, November 11, 2009

TIPS STAF BERKUALITI

CIRI-CIRI STAF BERKUALITI

(1) Matlamat kerja jelas dan berfokuskan;
(a) Kepuasan hati pelanggan .
(b) Output tanpa cacat (Zero-Defect)
(c) Output yang sentiasa tepat (Right the First Time).
(d) Outcome yang menepati KPI

(2) Misi kerja mencakupi aspek;
(a) Sistem dan proses
(b) Budaya organisasi
(c) Keperluan Pelanggan
(d) Pembekal

(3) Strategi kerja sentiasa ada peningkatan dan penuh inovasi dari aspek,
(a) Penambahbaikan yang berterusan (Kaizen).
(b) Melibatkan seluruh organisasi (Total Involvement).
(c) Tindakan-tindakan yang strategik
(d) Berorientasikan matlamat jangka panjang
(e) Pengawalan kos kualiti
(f) Tindakan pencegahan.
(g) Menekan kualiti.
(h) Penyelesaian masalah secara secara sistematik .

No comments:

Post a Comment